Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje Stanowisko ZOK PGG dotyczące postojowego.