MSWiA zapowiedziało uruchomienie 4-letniego programu modernizacji służb mundurowych od stycznia 2022 r. Projekt ustawy został zgłoszony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aktualnie trwają konsultacje międzyresortowe. 

Biuro Prasowe OPZZ


Z informacji, jakie przekazało dotychczas MSWiA m.in. w czasie posiedzenia Zarządu Krajowego ZZS „Florian” nowa ustawa modernizacyjna na lata 2022–2025 obejmie kwotę 10 mld 30 mln zł, z czego ponad połowę tj. 5 mld 666 mln zł stanowić będzie część płacową, która ma być przeznaczona na:

- podwyżki uposażeń funkcjonariuszy (przeciętnie 677 zł brutto wraz z nagrodą roczną);

- podwyżki płac pracowników cywilnych PSP (winny objąć obligatoryjne uzupełnienie do minimalnej krajowej, a następnie waloryzację oraz środki z ustawy modernizacyjnej dające 356 zł z nagrodą roczną);

- nakłady na zwiększenie etatowe formacji (łącznie 750 etatów w PSP w perspektywie 4 lat);

- nakłady na przeszeregowania funkcjonariuszy ( 10 mln zł w skali każdego roku dla Państwowej Straży Pożarnej).

800 mln zł ma być przeznaczonych na inwestycje budowlane (łącznie 120 inwestycji, w tym: 53 nowe komendy i jednostki ratowniczo-gaśnicze, 67 remontów i modernizacji).

Środki z ustawy modernizacyjnej w części przeznaczonej dla PSP mają być również przeznaczone na ochronę osobistą strażaka: nowe umundurowanie koszarowo-sztabowe, umundurowanie bojowe i środki ochrony osobistej strażaka. Na ten cel ma być 100 mln zł.

Informację o programie MSWiA przekazało pod koniec października 2021 r.