Sukces związkowców z Huty Częstochowa! W efekcie nacisków i osobistego stawiennictwa przed siedzibą Banku PKO Bank Polski S.A. w Warszawie jest pozytywna decyzja banku, dająca zielone światło dla inwestora, a przede wszystkim nadzieję na uratowanie huty i jej pracowników. Nie udałoby się to bez zaangażowania związków zawodowych w tym związkowców z OPZZ. Gratulacje!

Sytuacja ISD Huta Częstochowa jest bardzo ciężka. Głównym problemem jest brak środków obrotowych na zakup surowców. Obecny właściciel, czyli ISD poinformował związkowców o braku środków i koniecznym wstrzymaniu produkcji, jednakże możliwym wyjściem z tej patowej sytuacji jest inwestor, który chce dokapitalizować spółkę - Greybull Capital LLP. Niestety główni wierzyciele Huty czyli PKO Bank Polski S.A. oraz Pekao S.A. do tej pory analizowali propozycję brytyjskiego inwestora.

Gdyby nie skuteczność związków zawodowych broniących swojego miejsca pracy pogorszeniu uległa by sytuacja pracownicza w całym regionie. W samej Hucie Częstochowa miejsce zatrudnienia znajduje ponad 1230 osób, a w firmach stale z nią współpracujących wiele więcej.