Podobnie jak w latach ubiegłych, nauczyciele i nauczycielki ze Związku Nauczycielstwa Polskiego przygotowali dla minister edukacji „świadectwo szkole” na zakończenie roku szkolnego. Naszym zdaniem, Anna Zalewska „nie otrzymała promocji do następnej klasy”. Zachowanie minister oceniliśmy jako naganne.


Wymieniliśmy 9 „obowiązkowych zajęć”. Ze wszystkich minister otrzymała ocenę niedostateczną. Każdej ocenie towarzyszy krótkie uzasadnienie. Oto one:


Reformowanie polskiej oświaty – niedostateczny

(Wprowadziła nieprzemyślaną i kosztowną reformę wbrew opinii ekspertów i dużej części opinii publicznej)

Sieć szkół – niedostateczny

(Zlikwidowała gimnazja, spowodowała chaos organizacyjny i kadrowy w szkołach

Wyrównywanie szans – niedostateczny

(Skróciła edukację ogólną o rok, wprowadziła kształcenie według różnych podstaw programowych – starej i nowej)

Warunki nauki w szkole – niedostateczny

(Efektem zmian są przepełnione klasy, nauka na dwie zmiany, podwójny rocznik w szkołach średnich w 2019 roku)

Warunki pracy w szkole – niedostateczny

(Wprowadziła permanentną ocenę pracy nauczycieli, nałożyła na nauczycieli i dyrektorów nowe obowiązki i zadania w związku z reformą)

Podniesienie statusu zawodowego nauczycieli – niedostateczny

(Wydłużyła ścieżkę awansu zawodowego)

Prawa nauczycieli – niedostateczny

(Odebrała nauczycielom większość dodatków oraz uprawnień socjalnych)

Podwyżki dla nauczycieli – niedostateczny

(Podwyżki są symboliczne i niewystarczające: od 1 kwietnia pensje zasadnicze nauczycieli wynoszą od 1751 do 2377 zł netto)

Prowadzenie dialogu – niedostateczny

(Z uśmiechem na twarzy ignoruje wszystkie uwagi i fakty dotyczące reformy)


Wymieniliśmy też trzy „szczególne osiągnięcia” Anny Zalewskiej:

  1. W rok zniszczyła to, co inni budowali przez 18 lat.
  2. Do perfekcji opanowała umiejętność manipulacji.
  3. Wprowadziła reformę, która powoduje chaos w szkołach i zagraża jakości nauczania. W ten sposób osłabia oświatę publiczną i działa na korzyść prywatnych placówek.


PLIK do druku: 1 strona oraz 2 strona

www.znp.edu.pl