Świąteczne spotkanie Rady OPZZ Województwa Opolskiego odbyło się 10 grudnia. Przewodniczący Wojciech Rajchel podziękował za sposób prowadzenia dialogu społecznego wszystkim członkom organizacji członkowskich z województwa opolskiego, w tym również przedstawicielom rad powiatowych, wojewódzkich oraz zakładowych. - To był bardzo trudny i pracowity rok dla nas wszystkich - podsumował Przewodniczący.

Rada OPZZ Województwa Opolskiego


Przewodniczący złożył gratulacje i kwiaty na ręce przedstawicielom organizacji związkowych nominowanych do konkursu „Diamenty OPZZ” w 2021 r. w kategorii Najlepszy Związkowiec. Diamentem OPZZ została nagrodzona Wanda Sobiborowicz, Prezes Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Wiceprzewodnicząca Rady OPZZ Województwa Opolskiego. Dyplom odebrała z rąk Andrzeja Radzikowskiego, Przewodniczącego OPZZ podczas uroczystości, która odbyła się 15 grudnia 2021 r. w sali im. J. Wiadernego w Centrali OPZZ w Warszawie.

 Podczas posiedzenia odbyło się również, bardzo miło przyjęte przez uczestników, szkolenie PPK, które poprowadziła ekspertka regionalna PPK Alina Nieplowicz.

Na spotkaniu zajęto się m.in. także podsumowaniem działalności Rady OPZZ Województwa Opolskiego w 2021 r. w tym realizacją zaplanowanych szkoleń oraz przyjęciem informacji i stanowisk na nadchodzący styczniowy WRDS.