Dziś, 23 czerwca związki zawodowe na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Pracowników Usług Publicznych.

Usługi publiczne to ważny sektor gospodarki narodowej, zapewniający szeroko rozumiane usługi użyteczności publicznej świadczone na rzecz ogółu społeczeństwa - od służb komunalnych, po służby mundurowe, wymiar sprawiedliwości, ochronę zdrowia, transport miejski czy kulturę. Stanowią istotny element życia społecznego i organizują nasz świat.

Wysokiej jakości usługi publiczne, powszechne i dostępne dla wszystkich są gwarancją dobrobytu państw i społeczeństw. Dlatego OPZZ od lat domaga się realizacji działań państwa na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych dla wszystkich obywateli!

Dziś życzymy tego przede wszystkim Pracownikom tego sektora na całym świecie, a zwłaszcza zrzeszonym w branży OPZZ ,,Usługi Publiczne”.

Znamy Wasze problemy i od lat z nimi walczymy.

Nadal wspólnie będziemy podejmować działania na rzecz systemowych rozwiązań regulujących płace pracowników instytucji publicznych. Niestety, państwo wciąż nie gwarantuje ani znaczącej odczuwalnej poprawy sytuacji płacowej ani nie wzmacnia swojej pozycji jako pracodawcy, oferującego atrakcyjne miejsca pracy.

Pracownicy sektora usług publicznych oczekują dziś od nas realizacji ich praw pracowniczych na rzecz pozytywnych zmian, nowych szans i rozwoju.

Pamiętamy o wszystkich, a dziś życzymy Wam satysfakcji z wykonywanej pracy i niewyczerpanej energii w pracy związkowej!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych