Corocznie, w dniu 7 kwietnia wszyscy pracujący w ochronie zdrowia obchodzą swoje Święto – Dzień Pracownika Służby Zdrowia.


Jest to Święto szczególne - niewiele jest zawodów, które w charakter swojej pracy mają wpisaną Misję, Powołanie, Służbę…
Dla Nas uśmiech Pacjentów jest najwyższą nagrodą.
W tym szczególnym Dniu pamiętajmy o sobie nawzajem, podarujmy innym dobre słowo i bezinteresowną pomoc.
Nie pozwólmy, aby zapomniano o naszym święcie !
Życzę wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia
wytrwałości, zadowolenia i nadziei.


/-/ Urszula Michalska

Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,

Przewodnicząca Rady Branży OPZZ "Usługi Publiczne"

oraz

Organizacje Członkowskie, kierownictwo i pracownicy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.