Jacek Dubiński, przewodniczący Rady OPZZ województwa zachodniopomorskiego podpisał z prezydentem Szczecina – Piotrem Krzystkiem porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2018 roku.

Dostaną je pracownicy zatrudnieni w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin, instytucjach kultury, dla których organizatorem jest GM Szczecin oraz w Urzędzie Miasta Szczecina.

Podwyżka obowiązuje od 1 stycznia br. i dotyczy pracowników pozostających w stosunku pracy w dniu zawarcia porozumienia. Wypłata podwyżek za okres 1.01. – 30.04.br. nastąpi jednorazowo w terminie do 30 kwietnia 2018.

Na regulację wynagrodzeń w roku 2018 przeznaczono około 19 milionów złotych.Prezydent Miasta Szczecin zobowiązał się wystąpić do Rady Miasta o zabezpieczenie dodatkowych, brakujących środków w budżecie miasta.

Strona związkowa postulowała ponadto o zapewnienie przez Miasto środków na brakujące w domach pomocy społecznej etaty, by pracownicy obciążeni dodatkowymi obowiązkami, wynikającymi z niedoborów kadrowych, mogli być za nie wynagradzani.

BP OPZZ

(fot. bip.um.szczecin.pl)