Przewodniczący branży "Transport"OPZZ dziękuje wszystkim uczestnikom demonstracji, którzy wsparli strajkujących pracowników PLL LOT.