Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego kontynuuje akcję zacieśnienia współpracy z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi i Radami Powiatowymi na Mazowszu. W poniedziałek 21 czerwca przewodniczący Marek Kupiec spotkał się z szefem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego przy Banku Handlowym S.A. w Warszawie, Tomaszem Wudarczykiem.

- Przede wszystkim rozmawialiśmy o sprawach, które czeka Bank Handlowy, m.in. zmianom organizacyjnym. Poza tym od lipca pracownicy wracają do pracy stacjonarnej. Poinformowaliśmy też o najbliższych planach szkoleniowych, które będziemy robili dla naszych związkowców – tłumaczy Marek Kupiec, szef mazowieckich struktur OPZZ.

Akcja zacieśnienia współpracy między mazowieckimi strukturami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych a zakładowymi organizacjami związkowymi i radami powiatowymi trwa od dwóch lat. Poniedziałkowe spotkanie było tym ważniejsze, że pandemia bardzo utrudniała spotkania twarzą w twarz.

Ponad 900 związkowców w Banku Handlowym

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy przy Banku Handlowym w Warszawie S.A. istnieje od 1983 r. i zrzesza ponad 900 członków. Obecnie jest to Organizacja Międzyzakładowa i oprócz pracowników Banku zrzesza związkowców z firm współpracujących z Bankiem.