Związkowcy z wielu organizacji zakładowych z terenu Pomorza, spotkali się w dniach 27 – 29 września 2019r. na szkoleniu organizowanym przez Radę OPZZ woj. pomorskiego. Związkowców gościł OW Nat - Neptun w Krynicy Morskiej. Program obejmował szereg aktualnych zagadnień i cieszył się dużym zainteresowaniem. Szkolenie otworzył Przewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego Adam Liszczewski. Wiodące tematy Zakładowa Społeczna Inspekcja Pracy i zmiany w Prawie pracy szczególnie zainteresowały uczestników szkolenia. Część dotyczącą Zakładowej Inspekcji Pracy poprowadził Inspektor z OIP w Gdańsku, pan Aleksander Zając. Następnie pani Katarzyna Dubicka – Szlija, również z OIP w Gdańsku, zapoznała związkowców z aktualnymi zmianami z Kodeksu Pracy i Prawa Pracy. W kolejnej części szkolenia Adam Liszczewski i Franciszek Potulski wywołali temat Dialogu Społecznego na podstawie prac WRDS w Gdańsku. Jakie kompetencje i uprawnienia ma WRDS, Przypomnieli jaki jest skład WRDS-u, kto reprezentuje Radę OPZZ woj. pomorskiego w pracach WRDS-u. Przedstawili również czym przez ostatnie lata zajmował się WRDS i jakie były sukcesy i niedociągnięcia. Następnie Franciszek Potulski przekazał szereg informacji pozwalających zrozumieć zawiłości związane z budżetem i finansami naszego państwa oraz jak to wygląda to na tle gospodarek innych państw. Przewodniczący Adam Liszczewski zapoznał zebranych z analizą reprezentatywności dla naszych organizacji związkowych w szczególności dla małych struktur międzyzakładowych. Kończąc szkolenie przedstawił informację OPZZ dotyczącą OFE i Stanowisko OPZZ w sprawie wyborów parlamentarnych. Frekwencja i zainteresowanie szkoleniem na pewno będzie procentowało w pracy związkowej i związkowcy oczekują kontynuacji szkoleń związkowych.

Rada OPZZ woj. pomorskiego 30 wrzesień 2019

Adam Liszczewski