W dniach 14-16 lutego 2019 r. Rada OPZZ województwa dolnośląskiego zorganizowała szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych. Tematyka szkolenia objęła między innymi Pracownicze Plany Emerytalne, finanse i księgowość w organizacji związkowej. Przewodniczący OPZZ Jan Guz przedstawił informacje o bieżącej działalności OPZZ i stanie dialogu społecznego na poziomie krajowym. Magdalena Kossakowska specjalista ds. ubezpieczeń społecznych i rynku pracy w Wydziale Polityki Społecznej OPZZ przedstawiła prezentację dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych.

M.K