Jesienna pogoda nie przeszkodziła w przeprowadzeniu corocznego szkolenia związkowego, w którym uczestniczyło ok. 80 przedstawicieli ze związkowych organizacji zakładowych, działających w strukturach Rady OPZZ woj. pomorskiego.  Reprezentowane były wszystkie branże OPZZ i organizacje należące do Rady w Gdańsku. To sygnał, że chcemy uczestniczyć w dobrych i wartościowych spotkaniach. Centralę OPZZ reprezentował wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Tematy na szkolenie, jakie zaproponował przyczyniły się do zwiększenia frekwencji.

Adam Liszczewski, przewodniczący Rady OPZZ woj. Pomorskiego


Szkolenie przedstawicieli organizacji związkowych z Rady OPZZ woj. pomorskiego odbyło się w Krynicy Morskiej w dniach 24-26 września br.

Na początek, 24 września br., spotkaliśmy się z przedstawicielami Nowej Lewicy. W spotkaniu uczestniczył szef struktur woj. pomorskiego Nowej Lewicy Jerzy Śnieg, poseł na Sejm RP z Nowej Lewicy Marek Rutka, sekretarz struktur wojewódzkich Jędrzej Włodarczyk i szef struktur dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz Piotr Pawłowski. Dyskutowaliśmy o wspólnych działaniach i projektach, szczególnie tych proponowanych przez OPZZ. Mówiliśmy o współpracy, o tym, co nam przeszkadza i co nas łączy. Wyraziliśmy nadzieję, że w przyszłości będziemy częściej się spotykali i konsultowali.

Kolejny dzień szkolenia zaczęliśmy od nowinek z zakresu prawa pracy, zmian w Kodeksie pracy i szeroko pojętej problematyki ZSIP i ustaw dotyczących organizacji związkowych. Tą część poprowadziła inspektor Katarzyna Dubicka Szlija z OIP w Gdańsku. Inne spojrzenie na prawo pracy przedstawił Piotr Ciborski, ekspert w dziedzinie prawa pracy, dyrektor ds. personalnych UCK w Gdańsku.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się część szkolenia, które poprowadził wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Przedstawił aktywność OPZZ na forum RDS i stan realizacji naszych postulatów. Mówił m.in. o emeryturach stażowych i pomostowych, wzroście wynagrodzeń w szeroko rozumianej sferze budżetowej, ochronie zdrowia i o bieżących sprawach z NFZ, Radami Rynku Pracy. W dyskusji nawiązano do szeroko reklamowanego rządowego programu Nowy Ład i zagrożeń, jaki są z nim związane, pomimo kilku pozytywnych punktów tego programu. Zwracano uwagę na zagrożenia, jakie mogą dotknąć nasze zakłady pracy i tym samym organizacje związkowe, gdy konflikt Polski z Unią Europejską się nasili.

Na zakończenie odbył się panel poświęcony Pracowniczym Planom Kapitałowym. Wydawało się, że już wszystko o nich wiemy, ale Krzysztof Słomiński przedstawił szereg nowinek. I tak, jak mawiał pewien pan, uczymy się cały czas!

Zapewne jeszcze nie raz spotkamy się na wyjazdowym szkoleniu, bo i wiedzę nową zyskaliśmy, ale i z wypoczynku oraz rozrywki też skorzystaliśmy. Do zobaczenia na wiosnę.