9 lipca odbyło się zdalne posiedzenie szefów wojewódzkich struktur OPZZ.

Andrzej Radzikowski, przewodniczący konfederacji, poinformował o bieżących pracach centrali. Mówił między innymi o ostatnim posiedzeniu Prezydium OPZZ. Gościem Prezydium była p. Józefa Szczurek - Żelazko - wiceminister zdrowia, która mówiła o ochrona zdrowia w czasach pandemii – z punktu widzenia pacjenta i pracownika. Więcej: TUTAJ

Radzikowski mówił także o aktywności OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego. Zwrócił szczególną uwagę na prace zespołu problemowego polityki gospodarczej i rynku pracy, kierowanego przez Leszka Miętka – przewodniczącego Rady Branży „Transport” OPZZ. W ostatnich tygodniach, z inicjatywy OPZZ, omawiano aktualne problemy górnictwa i energetyki (więcej: TUTAJ), transportu (więcej: TUTAJ) oraz motoryzacji (więcej: TUTAJ).

Przewodniczący OPZZ przypomniał, że dialog społeczny to szansa na zapobieganie konfliktom społecznym. To szczególnie ważne w dobie kryzysu pandemicznego. Trzeba wykorzystywać każdą szansę na prowadzenie rozmów. Przewodniczący poprosił szefów Rad Wojewódzkich o monitorowanie Urzędów Pracy w kontekście zwiększającego się bezrobocia i potrzeb osób poszukujących pracy.Prosił także o informacje o bieżących pracach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Andrzej Radzikowski poinformował o możliwości dofinansowania szkoleń organizowanych przez struktury terenowe konfederacji ze środków Rady Dialogu Społecznego.

Przewodniczący mówił także o spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim – kandydatem na urząd Prezydenta RP. Do spotkania doszło z inicjatywy p. Trzaskowskiego (więcej: TUTAJ oraz TUTAJ). Szef OPZZ powiedział także o działaniach podjętych przez centralę w zakresie poprawy obiegu informacji i wizerunku.

Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski omówił zagraniczną aktywność OPZZ. Poinformował o realizacji idei europejskiej płacy minimalnej (więcej: TUTAJ) i o funduszach europejskich na walkę ze skutkami pandemii COVID 19 (więcej: TUTAJ).

Ostrowski skomentował list przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”, który demonstruje nieprzychylny stosunek do OPZZ (więcej: TUTAJ).

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin przypomniał o kolejnym etapie konkursu ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” -  organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.To ważne przedsięwzięcie dla związków zawodowych i SIP, dające możliwość promowania działalności najbardziej aktywnych społecznych inspektorów pracy (więcej: TUTAJ).

Przewodniczący Rad Wojewódzkich przedstawiali kolejno aktualną sytuację społeczno – gospodarczą w swoich regionach zwracając uwagę na rosnące bezrobocie i niepokoje z zakładach pracy – szczególnie w branży wydobywczo – energetycznej.

R.G.