OPZZ otrzymało odpowiedź ma pismo kierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie powszechności testów diagnozujących w kierunku COVID – 19, koordynacji służb publicznych działających na terenie Śląska, kondycji laboratoriów na Śląsku i badań przesiewowych wśród pracowników kopalń.

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie – poniżej.


Odpowiedź GIS