Andrzej Radzikowski wziął udział w spotkaniu jubileuszowym Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych. 17 lipca w Gdańsku Związek świętował trzydziestą rocznicę powstania.

Ryszard Grabkowski, Zespół Prezydialny i Dialogu Społecznego OZPZ

Uroczystości zainaugurowano mszą św. celebrowaną w Kościele Rektorskim Ojców Karmelitów. Po mszy uczestnicy zgromadzenia spotkali się na okolicznościowej akademii, którą prowadził przewodniczący związku Aleksander Motyka. W swoim wystąpieniu przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski stwierdził, że ZZ Dyżurnych Ruchu to jedna z najprężniejszych organizacji związkowych w strukturze Porozumienia, a także w społeczności pracowników kolei.

- Kolejarze zawsze byli przywiązani do idei ruchu związkowego. Dzisiaj, w obliczu nowych wyzwań, trudno wyobrazić sobie bez was budowanie dobrej przyszłości kraju – mówił szef konfederacji.

"Jesteśmy wam wdzięczni za tę służbę"

Jak dodał Andrzej Radzikowski, kolej z roku na rok staje się bezpieczniejsza, a liczba wypadków maleje. Bezpieczeństwo jest priorytetem dla każdego kolejarza, a szczególną odpowiedzialność ponoszą dyżurni ruchu.

- Wzrost bezpieczeństwa na kolei i pozyskiwanie nowych klientów są pochodną jakości w transporcie kolejowym. Jakości, która tworzona jest przez codzienną służbę koleżanek i kolegów – powiedział przewodniczący OPZZ. - Dlatego kolejarski mundur budzi szacunek w społeczeństwie. Jesteśmy wam wdzięczni za tę służbę – podkreślił.

W imieniu kierownictwa i organizacji członkowskich OPZZ przewodniczący życzył dyżurnym ruchu PKP skutecznej, przynoszącej satysfakcję działalności związkowej i owocnego udziału w dialogu społecznym. Radzikowski podziękował ponadto wszystkim kolejarskim rodzinom za wsparcie, udzielane swoim bliskim.