26 listopada br. ukonstytuowała się Rada OPZZ powiatu pułtuskiego, której przewodniczącym został Kolega Józef Krzykowski ZNP, wiceprzewodnicząca Maria Korbal.

Posiedzeniu inauguracyjnemu przewodniczyła Joanna Dąbrowska,wiceprzewodnicząca Rady OPZZ woj. mazowieckiego w obecności wiceprzewodniczącego Rady OPZZ województwa mazowieckiego Tomasza Wudarczyka oraz kolegi Tadeusz Szmiata.

RW OPZZ