W dniu 13 października 2018 r. odbyła się VIII Konferencja Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych VIADRINA, której przewodniczy Monika Bocian. Konferencja poświęcona była podsumowaniu dokonań oraz wyznaczeniu nowych wspólnych celów do realizacji w latach 2018 – 2022.


Po podsumowaniu ostatnich czterech lat przeprowadzono debatę nad przyszłością młodego pokolenia, w której wzięli udział Sebastian Walter z DGB, Piotr Ostrowski z OPZZ, Ronja Flaacke z Ver.di oraz Michał Kukuła z NSZZ Solidarność. W trakcie debaty usłyszeliśmy o wynikach badań pokazujących opinią o związkach zawodowych śród młodych ludzi, o roli młodego pokolenia, pomysłach oraz wizji jak związki zawodowe powinny działać aby młode pokolenia chciały angażować się w związki zawodowe.
Przedstawiciele związków zawodowych z DGB, OPZZ i NSZZ Solidarność należących do MRZZ VIADRINA przyjęli program działania na lata 2018 – 2022, w którym zawarto priorytetowe tematy działalności Rady.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele OPZZ: Piotr Ostrowski – wiceprzewodniczący OPZZ, Monika Bocian – przewodnicząca RW OPZZ, Bożena Mania i Dariusz Konrad – wiceprzewodniczący RW OPZZ oraz Marian Mackiewicz – członek RW OPZZ.


Plik do pobrania:

Viadrina - strategia