Komitet Protestacyjno – Strajkowy Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników PGE „Miedza” i Komitet Protestacyjno – Strajkowy Federacji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna podjęły decyzję o podjęciu wspólnych działań w obronie miejsc pracy i praw pracowniczych.

W stanowisku podpisanym przez szefów ośmiu organizacji związkowych działających w GK PGE, czytamy: Brak dialogu społecznego na szczeblu właścicielskim, a w szczególności PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz informacje o „zrzuceniu z PGE zbędnego balastu, jakim jest energetyka węglowa”, powoduje wśród naszych załóg chaos informacyjny i wzbudza coraz większy niepokój społeczny.

Związkowcy podkreślają, że niepokojące doniesienia pojawiają się głównie w mediach. Natomiast brak oficjalnych informacji od zarządów PGE i PGE GiEK S.A. o przyszłości firm. To powoduje niepokój i utratę zaufania pracowników do zarządzających. Rozpoczęto procedury sporu zbiorowego w zakładach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE. Przedstawiciele związków zawodowych zapowiadają ponadto pikietę, która odbędzie się 3 lipca przed siedzibą PGE GiEK S.A. w Bełchatowie.

R.G.