18 września br. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ województwa lubelskiego które prowadziła Przewodnicząca - Wiesława Janczak .

W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący zakładowych organizacji związkowych
z terenu województwa lubelskiego. W posiedzeniu wzięło udział kierownictwo OPZZ
w osobach Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz oraz Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.

W czasie spotkania zostało przeprowadzone szkolenie na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, które prowadził Dawid Korczyński – ekspert regionalny PPK.

W drugiej części spotkania Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz mówiła o pracy zespołów problemowych, propozycjach OPZZ dotyczących rent i emerytur oraz priorytetach programowych OPZZ. Wiceprzewodnicząca OPZZ przedstawiła nazwiska kandydatów na Przewodniczącego OPZZ.

Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski omówił temat wyborów parlamentarnych oraz szczegółowo przedstawił zmiany w kodeksie pracy.

RW OPZZ