Przed wrocławską siedzibą Biura Parlamentu Europejskiego trwa protest związkowców z Turowa

26 maja we Wrocławiu pojawili się związkowcy z OPZZ, Sierpnia 80, Forum Związków Zawodowych oraz Solidarności. Protest jest odpowiedzią na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który po rozpatrzeniu skargi Czech, wezwał do natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w Turowie.

Barbara Popielarz – wiceprzewodnicząca OPZZ w swoim wystąpieniu podkreśliła, że decyzja TSUE całkowicie pomija znaczenie kopalni dla polskiego systemu bezpieczeństwa energetycznego oraz sytuacji tysięcy pracowników kopalni Turów, elektrowni Turów oraz setek firm kooperujących z tymi przedsiębiorstwami. - Okazuje się, że można jedną decyzją, w ciągu jednego dnia wstrzymać funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co dla kopalni i elektrowni Turów oznacza tak naprawdę ich likwidację – mówiła Popielarz. W trakcie manifestacji wznoszone jestm.in. hasło „Ręce precz od Turowa”, przed wejściem do Biura PE wysypano worek węgla brunatnego.

Przypomnijmy, że w stanowisku z 21 maja (TUTAJ) OPZZ domaga się od rządu, zarządu PGE GiEK oraz całej Grupy PGE natychmiastowych i zdecydowanych działań w obronie miejsc pracy w kopalni i elektrowni Turów.

R.G.

górnictwo , Energetyka , Turów , OPZZ , TSUE , Pikieta