Rada OPZZ Województwa Podkarpackiego zwraca się do wszystkich Związków Zawodowych z prośbą o wsparcie i czynny udział w organizowanej manifestacji wspierającej Pracowników Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie walczących o poprawę swoich warunków pracy, a także o poszanowanie praw związkowych i pracowniczych. Bardzo zależy nam na znaczącej, jak największej obecności wspierając aktywnie i solidarnie Koleżanek i Kolegów.