Trwa kampania wyborcza przed IX Kongresem OPZZ. W ostatnich dniach, z warszawskiej siedzibie konfederacji obradowały Rady Branż OPZZ – „Budownictwo i Przemysł Drzewny” i „Transport”.

W posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa OPZZ – Jan Guz, Wiesława Taranowska i Andrzej Radzikowski, którzy informowali zabranych o stanie przygotowań do Kongresu oraz bieżących pracach Centrali.

Członkowie Rad Branż wybrali swoich przedstawicieli do organów statutowych OPZZ.

Przewodniczącym Rady Branży OPZZ „Budownictwo i Przemysł Drzewny”, został kol. Zbigniew Janowski. Na członka Prezydium OPZZ wybrano kol. Tomasza Nagórkę. Członkami Rady OPZZ zostali kol.: Zbigniew Beńko i Zbigniew Mikołajczyk a funkcję członkini Komisji Rewizyjnej OPZZ powierzono kol. Wiesławie Szalast.

Rada Branży „Transport” powierzyła przewodnictwo kol. Leszkowi Miętkowi. Do Prezydium OPZZ delegowano kol.: Leszka Miętka i Bolesława Zasadę. Członkami Rady OPZZ zostali kol.: Jacek Droździel, Jarosław Grządziel, Aleksander Motyka, Janusz Stefańczyk i Zofia Ostrowska. Reprezentantem RB „Transport” w Komisji Rewizyjnej OPZZ został kol. Piotr Dubrownik.

BP OPZZ