Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych informuje o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKP Telkol sp. z o.o. W piśmie przekazanym stronie społecznej w dniu 15.04.2021 r. pracodawca poinformował o wypowiedzeniu obowiązującego ZUZP w PKP TELKOL sp. z. o. o., którego okres minie w dniu 31 października 2021 roku. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Rady Dialogu Społecznego punktu dot. sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki.


Komunikat Informacyjny do Pracowników PKP Telkol

Wniosek do RDS

Stanowisko organizacji związkowych z PKP Telkol