W dniu 8 września 2020 r. w Warszawie odbył się X Kongres Związku Zawodowego „Budowlani”. Kongres zwołano z uwagi na konieczność udzielenia mocnego mandatu władzom Związku w pogarszającej się sytuacji na rynku pracy i rosnącej liczby przypadków utrudnień w działalności związków i konfliktów w przedsiębiorstwach. Ponad 130 osób obecnych na Kongresie pracowało praktycznie nieprzerwanie przez 6 godzin, z zachowaniem standardów sanitarnych wymaganych w czasie epidemii (ponad 2 metrowe odległości, dezynfekcja, maski, rękawiczki, pomiar temperatury). Delegaci, mimo trudnych warunków pracy, wybrali nowe władze, uchwalili program działania, rezolucje (w sprawach dialogu społecznego, bhp, przyszłości budownictwa, przemysłu drzewnego i meblarskiego, przemysłu wyrobów budowlanych, leśnictwa, spółdzielczości mieszkaniowej, kształcenia zawodowego i zadań europejskiego ruchu zawodowego). Zmieniono statut Związku i zasady ustalanie wysokości składki członkowskiej.

Przewodniczącym Związku Zawodowego „Budowlani” został ponownie Zbigniew Janowski, Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej Małgorzata Władek. Wybrano 44 osobową Radę Krajową i 10 osobową Główna Komisje Rewizyjną. Rada Krajowa na swym pierwszym posiedzeniu wybrała 15 osobowy Zarząd Krajowy. W obradach Kongresu wziął udział Andrzej Radzikowski, Przewodniczący OPZZ. Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemii w obradach nie uczestniczyli goście zagraniczni i przedstawiciele władz. List do delegatów wystosowali Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek i Sekretarz Generalny EFBWW Tom Deleu. X Kongres ZZ „Budowlani” był pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Polsce i krajach UE od czasu wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Więcej informacji o X Kongresie ZZ „Budowlani” w najbliższym, wrześniowym wydaniu OMSZ „Budowlani”.