W przededniu Święta Kolejarza w Sosnowcu Milowicach odbyło się Rejonowe Zebranie Delegatów MKR ZZDR PKP Katowice. Zebranie to miało szczególny charakter z uwagi na zbliżającą się XXX rocznicę powołania Komisji Rejonowej ZZDR PKP przy ROS Katowice. Komisja w następstwie szeregu zmian organizacyjnych, jakie zachodziły w strukturach szeroko pojętego PKP, przekształciła się w MKR ZZDR PKP Katowice, niejako spadkobierczynię i prawną następczynię struktur, z których została utworzona. W jej skład weszły m.in. ówczesne Komisje Rejonowe ZZDR PKP: Jaworzno Szczakowa, Katowice Muchowiec, Bielsko Biała, Łazy, Dąbrowa Górnicza Towarowa.

Przygotował JO


Początki komisji to kilkoro ludzi, którzy 14 grudnia 1991 roku „zarażeni pomysłem” Tadeusza Furmana znanego wszystkim jako „Maciek”, wtedy dyżurnego ruchu stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa, postanowili spotkać się i powołać do życia komisję Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Byli to dyżurni ruchu (wtedy stacji Katowice Osobowa) - koleżanki Bożenna Dzięcioł i Anna Waluszek oraz koledzy Andrzej Okoń, Andrzej Pszica, Janusz Farat, Jerzy Oleszak i nieżyjący już niestety śp. Jerzy Domżalski. Pierwszym przewodniczącym zostaje wybrany kol. Andrzej Pszica – dyżurny ruchu pracujący na Katowickich peronach oraz Podg (posterunek odgałęźny) Brynów. Do naszego kolegi przylgnął nawet żartobliwy przydomek „Książę Brynowa”. Na naszej skromnej, rocznicowej uroczystości nie mogło zabraknąć zaproszonych gości. Pojawili się:

 • kol. Tadeusz „Maciek” Furman - inicjator Założenia Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP,
 • p. Tadeusz Sławik- Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej sp. z o.o.,
 • p. Romuald Wilk- Dyrektor Biura Bocznic Spółki PKP CARGO Service sp. z o.o.,
 • p. Zbigniew Gawracz- Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych Sosnowiec,
 • kol. Sebastian Koćwin- Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 • kol. Wacław Czerkawski - Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej OPZZ w Katowicach,
 • kol. Aleksander Motyka - Przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP,
 • kol. Anna Smyrak - Madziar - Przewodniczącą Sektora Towarowego ZZDR PKP,
 • kol. Janusz Waloszczyk - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Tarnowskie Góry,
 • kol. Andrzej Pszica- pierwszy przewodniczący KR ZZDR PKP przy ROS Katowice.

Swoją obecnością zaszczyciły nas również koleżanki i kolega - z konkurencyjnych, ale jednocześnie zaprzyjaźnionych organizacji związkowych, z którymi od wielu lat w najważniejszych sprawach pracowniczych udaje nam się owocnie i merytorycznie współpracować, co niekiedy spędza sen z powiek pracodawcom:

 • kol Małgorzata Jędrusik - Przewodnicząca OZ NSZZ Solidarność,
 • kol. Małgorzata Andrzejewska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich,
 • kol. Tomasza Mayera - Przewodniczący Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Automatyki i Telekomunikacji.

W obchodach uczestniczyły też poczty sztandarowe ZZDR PKP:

 • poczet sztandarowy ZZDR PKP w składzie: chorąży - kol. Adam Golec w asyście kol. Grażyny Jakubowskiej oraz kol. Małgorzaty Buzowskiej,
 • poczet sztandarowy Sektora Infrastruktury ZZDR PKP w składzie: chorąży - kol. Damian Krawczyk w asyście kol. Joanny Krawiec oraz Katarzyny Frysztackiej,
 • poczet sztandarowy Okręgu Śląskiego ZZDR PKP w składzie: chorąży - kol. Tomasz Szklanik w asyście kol. Aliny Szklanik oraz Piotra Chowańca.

W ciągu trzydziestu lat działalności z niewielkiej grupki kilku, kilkunastu zapaleńców MKR ZZDR PKP Katowice stała się dużą, kilkuset osobową organizacją związkową działającą w strukturach ZZDR PKP. Systematycznie rozwijaliśmy działalność obejmując nią kolejnych pracodawców, a obecnie MKR ZZDR PKP Katowice działa w:

 • PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu,
 • PKP CARGO SA Południowy Zakład Spółki,
 • PKP CARGO Service sp. z o.o.,
 • Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o.,
 • Koleje Śląskie sp. z o.o.,
 • PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrum Realizacji Inwestycji.

Każdy z tych pracodawców to inna specyfika działalności, inne problemy do rozwiązywania.

Policzyliśmy, że łącznie w okresie trzydziestoletniej działalności przez szeregi MKR ZZDR PKP Katowice przewinęło się około 1600 członków. To mnóstwo ludzi i jeszcze więcej doświadczeń – dobrych, ale też i złych. Ogromną satysfakcją dla naszej Komisji jest fakt, że od kilkunastu lat jesteśmy największą organizacją w strukturach naszego Związku. To niewątpliwie powód do zadowolenia czy wręcz dumy, ale też bardzo poważne zobowiązanie. XXX lat to szmat czasu, to wiele sukcesów i satysfakcji z działalności, ale też i niestety niepowodzeń. Cóż, takie jest życie. Mimo to staramy się pomagać niemal w każdej sytuacji na miarę naszych możliwości, umiejętności, sił i środków i co najważniejsze, zawsze z należytym zaangażowaniem i wiarą w to, że nasze działanie będzie skuteczne. Bardzo istotny jest fakt, że prowadzenie działalności związkowej w warunkach funkcjonowania pracodawców kolejowych cechuje szczególna trudność ze względu na duży obszar funkcjonowania każdego z pracodawców, co z kolei w poważnym stopniu utrudnia dotarcie do pracowników, organizowanie spotkań z załogą, pozyskiwanie nowych członków itp. Wszyscy o tym doskonale wiemy, bo to bolączka każdej struktury związkowej działającej w kolejowej rzeczywistości. Łatwiej pod względem organizacyjnym prowadzi się działalność u pracodawcy, który znajduje się w konkretnej lokalizacji, pod konkretnym adresem, gdzie pracownicy są zgromadzeni w jednym, zdefiniowanym miejscu pracy, na hali produkcyjnej, kopalni czy w biurowcu. Mimo to MKR ZZDR PKP Katowice potrafi się odpowiednio zorganizować i prowadzić działalność, co jest możliwe dzięki ludziom tworzącym organizację. 

Dzień 24 listopada 2021 r. to dzień, który możemy zaliczyć do satysfakcjonujących. Był to bowiem dzień, w którym świętowaliśmy w skromny sposób, na miarę czasu, w jakim musimy funkcjonować od niemal dwóch lat - nasze XXX-lecie. Okazja do świętowania, to również okazja do podziękowań wszystkim, którzy tworzą naszą organizację, członkom związku za to, że są i że nam zaufali, osobom funkcyjnym za bezinteresowne zaangażowanie i poświęcanie czasu i życia prywatnego innym, czego bardzo często nie widać i co często jest niedoceniane i niezauważane. Chcąc docenić tych, dzięki którym nasz związek działa, na wniosek Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP wyróżniono honorową odznaką „Za zasługi dla OPZZ” I stopnia kolegów:

 • Stanisława Stawarza - Wiceprzewodniczącego MKR ZZDR PKP Katowice, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZDR PKP,
 • Tomasza Szklanika - członka prezydium, sekretarza Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice.

Odznaki wręczali Sebastian Koćwin – Wiceprzewodniczący OPZZ oraz Wacław Czerkawski – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ w Katowicach w asyście Aleksandra Motyki – Przewodniczącego ZZDR PKP i członka Rady OPZZ.

W dniu 17 lipca 2021 r. w Gdańsku odbyły się centralne uroczystości XXX-lecia powołania do życia ZZDR PKP, podczas których kilkanaście osób z naszej MKR wyróżnionych zostało odznaczeniami resortowymi „Zasłużony dla Kolejnictwa” i „Zasłużony dla Transportu” oraz honorowymi odznakami „Zasłużony dla ZZDR PKP”.

Z bardzo ważnych względów osobistych troje naszych kolegów nie mogło wziąć udziału w tej uroczystości i w związku z tym, korzystając z okazji rocznicowego spotkania, kol. Aleksander Motyka, Przewodniczący ZZDR PKP w asyście kol. Anny Smyrak-Madziar - Przewodniczącej Sektora Towarowego ZZDR PKP wręczył honorowe odznaki „Zasłużony dla ZZDR PKP” koleżankom i koledze

 • Bogusławie Sowie - członkini Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice,
 • Marcie Suchan - członkini Rejonowej Komisji Rewizyjnej MKR ZZDR PKP Katowice,
 • Adamowi Klimkowi - członkowi Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice.

Po uroczystym nadaniu honorowych odznaczeń związkowych, kol. Aleksander Motyka przekazał, w imieniu ZZDR PKP, podziękowania oraz skromne upominki dla odchodzącym na zasłużone emerytury koleżanek i kolegów: Bogusławie Sowie, Dorocie Olszewskiej, Jackowi Golikowi oraz Zygmuntowi Tomczakowi, którzy przez wiele lat pełnili funkcje w Zarządzie MKR ZZDR PKP Katowice. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości kol. Bronisław Szczeciński wręczył na ręce Przewodniczącego ZZDR PKP oraz Przewodniczącego MKR ZZDR PKP Katowice podziękowania od Stowarzyszenia Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią pomoc i współpracę w realizacji zadań SIP. 

Na zakończenie goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad i rocznicowy tort. Całość uroczystości naszego XXX-lecia odbyła się w gościnnych progach restauracji „Moja Pasja”, gdzie wszyscy obecni delegaci i zaproszeni goście spotkali się z profesjonalną obsługą ludzi z pasją wykonujących swoją pracę, za co serdecznie dziękujemy. Prezentujemy kilka fotografii, które wykonała kol. Magdalena Pyrek, członkini Rejonowej Komisji Rewizyjnej MKR ZZDR PKP Katowice. MKR ZZDR PKP Katowice pozostaje życzyć kolejnych jubileuszy w normalnym świecie bez pandemicznych ograniczeń.