W dniach 26-28 czerwca br. w Rąbieniu k/Łodzi odbyło się XXXVI Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Delegaci dokonali podsumowania IX kadencji i dokonali wyborów władz Związku, przyjęli uchwały i stanowiska. Z ubiegania się o ponowny wybór na funkcję przewodniczącego Związku zrezygnował po 20 latach przewodzenia najpierw Federacji, a następnie Związku kol. Dariusz Matuszewski.

Nowym przewodniczącym Związku został wybrany dotychczasowy wiceprzewodniczący kol. Tomasz Gabzdyl, członek Rady i Prezydium OPZZ.

W Zjeździe uczestniczyli: kol. Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ, kol. Dariusz Potyrała, przewodniczący Rady OPZZ Branży „Górnictwo i Energetyka” oraz Janusz Gołąb, sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

JG