Z głębokim żalem zawiadamiamy,

Że po długiej i ciężkiej chorobie odszedł nasz PRZYJACIEL

Ś.P. JÓZEF ZDEBSKI

Wiceprzewodniczący, Współzałożyciel Związku Zawodowego Górników w Polsce

w Zakładach Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach,

Wieloletni Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.


Żonie Mai, Rodzinie i Przyjaciołom

Składamy Najserdeczniejsze

Wyrazy Współczucia i Wsparcia


Zarząd i Komisja Rewizyjna

ZZG w Polsce ZEC S.A.

oraz

Kierownictwo i pracownicy OPZZ