Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela

śp. Kazimierza Schreibera

współtwórcy branżowego ruchu zawodowego w przemyśle stoczniowym, wieloletniego przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej i przewodniczącego Rady OPZZ województwa pomorskiego.


Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i bliskim składa Kierownictwo i Pracownicy OPZZUroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. o godzinie 12.00 w kaplicy kościoła św. Józefa w Tczewie przy
ul. Gdańskiej 6. Bezpośrednio po mszy św. nastąpi odprowadzenie trumny z ciałem naszego Kolegi, na cmentarz parafialny w Tczewie przy
ul. Gdańskiej 33.