Jak co roku, w połowie października Rada OPZZ województwa zachodniopomorskiego zorganizowała trzydniowe szkolenie dla członków zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w konfederacji.

 

Biuro Rady OPZZ woj. zachodniopomorskiego

W trzydniowym szkoleniu w Pogorzelicy (15 – 17 października) wzięło udział sześćdziesięciu związkowców. Wśród nich trzyosobowa delegacja ZZ Górników JSW S.A. „Zofiówka” pod przewodnictwem Pawła Kołodzieja. W programie szkolenia znalazł się wykład Konrada Pachciarka, Okręgowego Inspektora Pracy, który przedstawił zebranym zagadnienia związane z prawami pracowniczymi w okresie pandemii, koncentrując się na działaniach Inspekcji Pracy. Posłowie na Sejm RP - Dariusz Wieczorek i Katarzyna Kotula przedstawili działania Nowej Lewicy w Sejmie, Senacie i w Unii Europejskiej. Odnieśli się także do „Polskiego Ładu” w dyskusji pod hasłem „Polski ład” – realizacja postulatów, czy jedynie rozwinięty klientelizm?Jacek Dubiński i Stanisław Baryluk omówili problemy ruchu związkowego w zachodniopomorskim. Natomiast Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ zapoznał zebranych z działaniami konfederacji w nowej rzeczywistości pandemiczno – ekonomicznej.  Nawiązaniem do wypowiedzi szefa OPZZ była informacja nt. bezpieczeństwa pracy w czasie pandemii, przedstawiona przez Renatę Górną,  dyrektorkę Wydziału  Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ.