Nie będzie podwyżek w Polskiej Grupie Górniczej.

Przypomnijmy: strona społeczna domaga się wzrostu wynagrodzeń o średnio 10 procent. Spółka nie zgodziła się na podwyżki, zaprosiła jednak przedstawicieli związków zawodowych na rozmowy, które odbędą się 26 marca.

Związkowcy podkreślają, że nie chcą zaostrzać sporu, jednak nie wykluczają wszelkich, zgodnych z prawem  działań, łącznie z protestami czy nawet strajkiem. Są jednak gotowi do negocjacji i nie wykluczają obniżenia roszczeń.

Obie strony deklarują świadomość tego, że wynagrodzenia w PGG są coraz mniej konkurencyjne na rynku pracy. Tym samym spółka przegrywa walkę o doświadczonych górników między innymi z Jastrzębską Spółką Węglową. Sami górnicy mówią, że podwyżki powinny być, by przyciągnąć chętnych do pracy.

Działające w PGG związki chcą też przyspieszenia prac nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w spółce. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami stron, nowy układ zbiorowy powinien być wynegocjowany i przyjęty do połowy tego roku.

Poniżej: pismo prezesa PGG do przewodniczących ZOZ w PGG