3 czerwca 2020 r. odbyła się w siedzibie OPZZ odwołana w związku z panującą  pandemią koronawirusa uroczystość 27- lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.

Została jednak zorganizowana w mniejszym gronie. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie przyznanych przez Kapitułę w tym roku VIII edycji Honorowych Wyróżnień PLP pn. "Bene Meritus pro Industria Poloniae”  („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)- w postaci wygrawerowanych tablic.

Otwierając uroczystość Paweł Soroka przypomniał jak ważną rolę w Lobby pełnią organizacje związkowe. Wspomniał o Branży Gospodarki OPZZ, Branży Transport OPZZ, ZZIT oraz związkach z Branży Zbrojeniowej.

OPZZ reprezentował Wiceprzewodniczący odpowiedzialny za tematy gospodarcze Piotr Ostrowski. Złożył gratulacje odznaczonym w szczególności Ireneuszowi Ćwirowi ZZIT, który jest członkiem Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ.

W spotkaniu uczestniczyli: minister Zbigniew Gryglas reprezentujący Ministerstwo Aktywów Państwowych, Piotr Sadowski - Przewodniczący ZZIT, Kazimierz Łasiewicki - Sekretarz generalny SIMP i Zygmunt Mierzejewski ZZIT, Przewodniczący Komisji Gospodarki OPZZ.

Następnie wręczono Honorowe Wyróżnienia następującym osobom:

1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski - energetyk i ekonomista o wielkim dorobku naukowym, oraz badacz systemowy, wieloletni kierownik Zakładu Strategicznych Studiów Energetycznych PAN, którego kandydaturę zgłosił członek Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego mgr inż. Wiesław Klimek,

2. Inż Ireneusz Ćwir – menedżer, technolog i projektant orazdziałacz związkowy w firmie z branży samochodowej DAEWON EUROPE w Lublinie, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,

3. Mgr inż. Dariusz Jaguszewski – członek Zarządu i Dyrektor ds. Nowych Projektów w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. - wybitny projektant i zasłużony menedżer polskiego przemysłu okrętowego, autor wielu innowacyjnych i unikatowych rozwiązań konstrukcyjnych na statkach i okrętach wojennych, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów,

4. Prof. dr hab. inż Paweł Lindstedt - Kierownik Zakładu Diagnostyki Statków Powietrznych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, uczony i wybitny specjalista w dziedzinie diagnostyki silników odrzutowych oraz instalacji płatowca w aspekcie niezawodności i bezpieczeństwa, autor kilkudziesięciu ekspertyz z badań wypadków i katastrof lotniczych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP,

5. Mgr inż. Henryk Mackiewicz – konstruktor i wieloletni kierownik Sekcji Postępu Technicznego w Fabryce Narzędzi w Jeleniej Górze, autor kilkunastu wdrożonych do produkcji patentów i kilkudziesięciu wniosków racjonalizatorskich, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

6. Mgr inż. Janusz Noga –Prezes Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego „Telesystem-Mesko” i pracownik naukowy Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, konstruktor rakiet przeciwlotniczych i skuteczny menedżer, którego kandydaturę zgłosiło Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe AWAT.

7. Gen. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski - były Dyrektor Departamentu Rozwoju i Wdrożeń MON i były Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej o wielkim dorobku naukowym, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej,

8. Dr hab. inż. Antoni Świątek - Prezes Zarządu Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku Białej, konstruktor, znakomity menedżer i naukowiec, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

9. Mgr inż. Piotr Wojciechowski – Prezes największej w Polsce prywatnej firmy zbrojeniowej WB Electronics S.A., znakomity menedżer i projektant wielu produktów elektronicznych oraz wynalazca, którego kandydaturę zgłosiła dr Katarzyna Rawska-członek Gremium Koordynacyjnego PLP.

Podsumowując działalność PLPP. Soroka przypomniał że w ciągu 27 lat opracowaliśmy i sformułowaliśmy ponad 400 ekspertyz, opinii i stanowisk przekazanych najwyższym władzom w państwie i mediom. Zorganizowaliśmy ponad 40 konferencji, w tym kilka wspólnie  z najważniejszymi uczelniami wojskowymi. Wspólnie z przedstawicielami OPZZ powstała Ekspertyza Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierająca propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem przez Polskę samolotu wielozadaniowego F-35A. Obecnie trwają prace mające na celu opracowanie Raportu na temat obecnie narastającego globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego. Udział w pracach biorą członkowie OPZZ.

Zygmunt Mierzejewski