4 kwietnia w Katowicach odbyło się zebranie delegatów branży Górnictwo i Energetyka na IX Kongres OPZZ.

W zebraniu udział wzięli członkowie kierownictwa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: przewodniczący OPZZ Jan Guz wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska i wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. 

Podczas spotkania, któremu przewodniczy szef branży Górnictwo i Energetyka Dariusz Potyrała, przy ponad 80 procentowej frekwencji, delegaci wybrali:

Na Przewodniczącego Rady Branży kol. Dariusza Potyrałę,

Członkami Prezydium OPZZ, a jednocześnie członkami Rady zostali: Dariusz Potyrała, Tomasz Gabzdyl, Jerzy Wiertelak, Ryszard Zbrzyzny.

Ponadto członkami Rady OPZZ zostali: Jerzy Demski, Czesław Jurgielewicz, Sławomir Łukasiewicz, Krzysztof Mariankowski, Barbara Popielarz, Bogumił Tyszkiewicz, Ireneusz Wiśniewski, Paweł Wyciślok i Mateusz Nabiałczyk.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Mariusz Gierczak i Bożena Pęśko.

Delegaci Branży podjęli decyzję o udzieleniu rekomendacji na funkcję Przewodniczącego OPZZ kol. Janowi Guzowi, obecnemu przewodniczącemu OPZZ oraz na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Jarosławowi Czarnowskiemu.

Dokonano także wyborów przedstawicieli Branży do składu Prezydium IX Kongresu OPZZ oraz Komisji Kongresowych.