Zarząd PGG SA oświadczył dzisiaj, że w związku z odrzuceniem w Senacie ustawy górniczej zrywa rozmowy ze stroną społeczną w ramach trwającego sporu zbiorowego. 

Biuro Prasowe OPZZ


Połączona Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu rozpatrywały dzisiaj ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i postanowiły odrzucić ją w całości. Po ogłoszeniu tej informacji, Tomasz Rogal, prezes Zarządu PGG SA podczas dzisiejszych mediacjach w PGG SA oświadczył, że z powodu odrzucenia w Senacie ustawy górniczej, zrywa rozmowy ze stroną społeczną w ramach trwającego sporu zbiorowego. 

Przypomnijmy, że Związki Zawodowe Polskiej Grupy Górniczej prowadzą spór zbiorowy z pracodawcą już od grudnia 2021 r. Sztab Protestacyjno-Strajkowy połączonych central związkowych – m.in. ZZG w Polsce, ZZ Kadra, ZZ Pracowników Dołowych (organizacje członkowskie OPZZ) organizował już dwukrotnie blokady torów kopalń. 10 stycznia br. odbyły się rozmowy protestujących górników z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej przy udziale mediator Malwiny Strecker, radczyni prawnej. Nie przyniosły jednak zakończenia sporu. Zarząd PGG SA poprosił o czas do dzisiaj, do godz. 12.

Związkowcy realizują wcześniej ustalony harmonogram: najpierw masówki informacyjne we wszystkich kopalniach i referendum, a od 17 stycznia br. blokada wysyłki węgla do elektrowni z wszystkich kopalń PGG do odwołania.

Związkowcy walczą o godne wynagrodzenie za pracę w soboty i niedziele.