Odszedł wieloletni pracownik Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - Józef Skorłutowski. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy szczere kondolencje.


Kierownictwo i pracownicy OPZZ