Z przykrością informujemy, że zmarł były wieloletni Wiceprzewodniczący Federacji Przemysłu Lekkiego kol. Bolesław  Bartnik.

Był aktywnym działaczem związkowym znanym i cenionym w środowisku włókniarzy, otwartym na problemy ludzi pracy. Był wieloletnim członkiem Prezydium i Rady OPZZ

Pogrzeb odbędzie  się 1 kwietnia br. o godz. 13.00 na cmentarzu katolickim na Dołach przy ul. Smutnej 6 w Łodzi.