Koleżanki i Koledzy

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w niedzielę, 8 listopada 2020r. zmarł Nasz Kolega Jacek Staniszewski, wieloletni Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej. 

Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali. Ludzie o tak wielkiej aktywności i wrażliwości społecznej na problemy naszego środowiska zawodowego nie zdarzają się często - są wyjątkowi i tym boleśniej odczuliśmy tę stratę. 

Będziemy także pamiętać o dokonaniach i zawodowym dorobku Naszego Kolegi, który całe dorosłe życie związał z pracą i służbą w administracji celnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wobec ciosu, który spadł na Rodzinę Kolegi Jacka Staniszewskiego, niełatwo znaleźć słowa otuchy. Można jedynie Rodzinie i Bliskim życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić. 

Z wyrazami żalu

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych