Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

LESŁAWA JANKIEWICZA

BYŁEGO WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY KRAJOWEJ ZZG W POLSCE

WICEPRZEWODNICZĄCEGO ZZG W POLSCE KWK MIECHOWICE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATOWEJ OPZZ W BYTOMIU

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA BYTOM

Odszedł człowiek mądry, dobry kolega i związkowiec.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia i solidaryzujemy się z pogrążoną w żałobie rodziną

Kierownictwo i Pracownicy OPZZ

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 20 czerwca o godzinie 10°° w Domu Pogrzebowym ,,Walicki"w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 99