Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Piotra Kołodzińskiego, założyciela i pierwszego przewodniczącego Związku Zawodowego "Florian". Był on również wieloletnim członkiem Rady i Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Wyrazy głębokiego współczucia dla pogrążonej w żałobie rodziny i przyjaciół przesyła Kierownictwo oraz pracownicy OPZZ.