Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci  Izabelli Jedynak - Przewodniczącej Związku Zawodowego Poligrafów w latach 2005-2009. W latach od 1997 do 2005 Izabella Jedynak pełniła funkcję Sekretarza Wykonawczego Związku. Była dobrym związkowcem i prawym człowiekiem.Cześć jej pamięci! Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 5 stycznia 2021 roku w Warszawie na Cmentarzu Bródnowskim o godzina 9.20 w Kościele drewnianym pod wezwaniem św. Wincentego a’ Paulo.