W dniu 3 lipca 2020 r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. W związku z przejściem na emeryturę, rezygnację z pełnionej funkcji złożył wieloletni Przewodniczący Kol. Zenon Stolarski.

Kolega Zenon Stolarski pełnił funkcje Przewodniczącego MZZE w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. od 29 maja 2010 roku. Od samego początku swojej działalności był zaangażowany w rozwój „Elektrowni Kozienice”, dbając o jej bezpieczeństwo oraz zabezpieczenie szeroko rozumianych potrzeb pracowniczych. Za swoją działalność został wybrany przez pracowników na członka Rady Nadzorczej Enei Wytwarzanie Sp. z o. o.Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej energetyki został odznaczony ,,Brązowym Krzyżem Zasługi RP”. Był członkiem organów statutowych Rady OPZZ woj. mazowieckiego (członek Rady i Prezydium Rady w latach 2010-2020) oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Za pracę społeczną i związkową na rzecz ludzi pracy został uhonorowany wieloma dyplomami, odznaką ,,Za zasługi dla OPZZ” II stopnia oraz statuetką OPZZ ,,Dziękujemy za współpracę”. Zawsze uśmiechnięty, pogodny oraz skory do pomocy.

Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w tajnym głosowaniu wybrało nowego Przewodniczącego Związku Kol. Sebastiana Bieńka, a Rada OPZZ woj. mazowieckiego desygnowała Kol. Sebastiana Bieńka na członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.