OPZZ publikuje stanowisko Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce: Zmniejszenie wymiaru czasu pracy a emerytury górnicze.Źródło: https://www.zzg.org.pl