Związek Nauczycielstwa Polskiego, organizacja zrzeszona w strukturach OPZZ, wystosował apel do rządu o bezpłatny dostęp do internetu dla wszystkich uczniów i nauczycieli. 
Apel ZNP do rządu: 

Rząd powinien dołożyć wszelkich starań, aby każdemu uczniowi i uczennicy zapewnić dostęp do edukacji, a nauczycielom umożliwić kształcenie. Plan minimum, jakiego oczekujemy w trybie pilnym od rządu powinien polegać na uruchomieniu bezpłatnego internetu dla wszystkich uczniów i uczennic oraz nauczycieli pracujących zdalnie. Rozwiązania na czas epidemii powinny być tak zaprojektowane, aby uniknąć pogłębiania nierówności edukacyjnych. 

Prezes ZNP Sławomir Broniarz skierował również pismo do premiera RP Mateusza Morawieckiego.


Szanowny Panie Premierze!

Z powodu koronawirusa polska szkoła w ciągu tygodnia przeniosła się z klas do internetu. To była pierwsza lekcja zdalnego kształcenia na dużą skalę dla nas wszystkich – uczniów i nauczycieli, a także rodziców. Mogła się ona wydarzyć tylko dzięki kreatywności nauczycieli i zaangażowaniu rodziców, mimo że zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Nie ma bowiem żadnych systemowych rozwiązań w zakresie zdalnego kształcenia w Polsce, ponieważ rząd w ostatnich latach zajmował się zamykaniem szkół a nie inwestowaniem w edukację.

Panie Premierze,

czy ma Pan świadomość, że:

– uczniowie i nauczyciele mają bardzo zróżnicowany dostęp do sprzętu komputerowego, a sytuacja ta jest bardzo trudna w przypadku rodzin wielodzietnych;

– mamy w Polsce różny dostęp do internetu?

– nauczyciele nie posiadają służbowego sprzętu, szybkiego łącza internetowego, odpowiedniego oprogramowania i nie zostali przeszkoleni w zakresie zdalnego kształcenia? Bo czym innym są umiejętności w zakresie TIK wykorzystywane na lekcjach a czym innym kształcenie online.

Panie Premierze,

czy wie Pan, że nawet tam, gdzie do tej pory uczniowie i nauczyciele mieli dostęp do internetu teraz są problemy z powodu zwiększonego ruchu w sieci?

Panie Premierze,

czy pamięta Pan, że z badania wykonanego w lipcu 2019 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że aż 16% Polaków nie ma dostępu do Internetu? I jak w tej sytuacji mamy zorganizować i prowadzić zdalne kształcenie?

Panie Premierze,

rozumiemy trudną sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy z powodu epidemii koronawirusa. Jako nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni, solidarni i samodzielni, bo wiemy, jak ważna jest edukacja.

Teraz w edukację swoich dzieci zostali zaangażowani rodzice w jeszcze większym niż dotychczas stopniu. To bywa trudne i frustrujące w sytuacji, kiedy trzeba godzić pracę zdalną ze zdalnym kształceniem w domu przy brakach sprzętowych i problemach z siecią.

Niestety, pojawiła się też duża grupa uczniów nagle wykluczonych z edukacji z powodu braku internetu lub sprzętu w domu.

Panie Premierze,

w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, dostęp do edukacji zależy od sytuacji materialnej rodziny i jej możliwości bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i rząd powinien przeciwdziałać temu zjawisku, dbając o najbardziej potrzebujących.

Rząd powinien dołożyć wszelkich starań, aby każdemu uczniowi i uczennicy zapewnić dostęp do edukacji, a nauczycielom umożliwić kształcenie.

Plan minimum, jakiego oczekujemy w trybie pilnym od rządu powinien, naszym zdaniem, polegać na uruchomieniu bezpłatnego internetu dla wszystkich uczniów i uczennic oraz nauczycieli pracujących zdalnie.

Rozwiązania na czas epidemii powinny być tak zaprojektowane, aby uniknąć pogłębiania nierówności edukacyjnych.

W obecnej sytuacji uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych mają mniejsze szanse na wsparcie, edukację i wyrównywanie zaległości a nauczyciele nie mają zapewnionych podstawowych warunków, by pracować ze swoimi uczniami i uczennicami.


Z poważaniem,

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP


Źródło: www.znp.edu.pl