Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do kolejnych liderów partii politycznych zasiadających w Sejmie i mających wpływ na kształt prawa oświatowego o spotkanie na temat sytuacji nauczycieli, m.in.: obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej “Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, wzrostu nauczycielskich uposażeń od 1 stycznia 2022 r.

Biuro Prasowe OPZZ


Listy z wnioskiem o możliwość rozmowy zostały przesłane 22 listopada br. do: Szymona Hołowni, partia Polska 2050; Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości; Jakuba Kuleszy, przewodniczącego Koła Poselskiego Konfederacja.

Przedstawiciele Związku do tej pory spotkali się:

  • 8 listopada br. z liderem PO Donaldem Tuskiem w Gdańsku
  • 18 listopada br. z liderami Lewicy oraz z prezesem PSL Władysławem Kosiniak-Kamyszem.

ZNP rozmawia ze wszystkimi, którzy mają wpływ na tworzenie prawa oświatowego i chcą działać na rzecz edukacji. Przekonuje także posłów do poparcia obywatelskiej inicjatywy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, pod którą ZNP złożył w Sejmie 250 tys. podpisów.

Źródło: www.znp.edu.pl