ZNP (organizacja członkowska OPZZ) złożył w Sejmie 250 tysięcy podpisów pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. Podpisy zostały przekazane 18 listopada 2021 r. Obecnie nauczycielskie wynagrodzenia rozpoczynają się od stawek na poziomie płacy minimalnej i wielu nauczycieli rezygnuje z pracy z powodu zbyt niskich płac.

Propozycja ZNP polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB. Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby wyższa o ponad 1 tys. zł!  Aby Sejm zajął się obywatelskim projektem należało zebrać minimum 100 tys. podpisów w ciągu trzech miesięcy. ZNP zebrał 250 tys. podpisów!

Jak to się zaczęło

Marszałek Sejmu RP 23 sierpnia 2021 r. wydała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela. To oznaczało, że ZNP może zbierać podpisy pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”! Podpisy były zbierane do 31 października br. (włącznie).

Według projektu ZNP, w 2021 roku kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wzrośnie o:

 1122 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego

 956 zł w przypadku nauczyciela mianowanego

 842 zł w przypadku stażysty i nauczyciela kontraktowego.

Źródło: www.znp.edu.pl