Publikujemy pismo ZOK ZZG w Polsce w sprawie ekwiwalentu za węgiel.Źródło: https://zzg.org.pl