Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Górników w Polsce Polskiej Grupy Górniczej żąda pełnych wynagrodzeń dla testowanych pracowników.Źródło: https://www.zzg.org.pl