Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków wystosowało pismo, w którym wzywa organizacje członkowskie Zrzeszenia oraz wszystkich pracowników o solidarność i wsparcie decyzji poszczególnych organizacji związkowych w związku z manifestacją zaplanowaną na 9 czerwca 2021r. w Warszawie.

opzz , energetyka , apel , manifestacja , czerwiec