Stanowczy sprzeciw związkowców, solidnie udokumentowane argumenty, w końcu podjęcie odpowiedzialnej, narastającej akcji protestacyjnej spowodowały przełożenie zmian organizacyjnych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

Informacja o odroczeniu prac nad powołaniem tzw. Centrum Usług Wspólnych PGZ dotarła do związkowców 27 sierpnia. Zarząd PGZ S.A. stwierdził, że „przystał na większe zaangażowanie strony społecznej w proces centralizacji usług, przy zachowaniu przeświadczenia obu stron o zasadności realizacji samego projektu”.

Częściowe zwycięstwo

Andrzej Sypek, przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE uznał to za częściowe zwycięstwo związkowców. Jednak nie potwierdził sugestii zarządu o zgodzie związku na powołanie CUW. Wręcz przeciwnie, kierownictwo ZZ ZPE uznało za konieczne kontynuowanie akcji protestacyjnej wskazując, że „pięć dotychczasowych, nieudanych prób centralizacji zarządzania polskimi firmami zbrojeniowymi kosztujących miliony złotych jest wystarczającym powodem do całkowitej rezygnacji z tworzenia biurokratycznego tworu, przynoszącego jedynie chaos organizacyjny w spółkach, narastające koszty wytwarzania i niepokoje społeczne”.

Brak dialogu, ograniczone zaufanie

Trudno się dziwić ograniczonemu zaufaniu związku do władz PGZ. 29 lipca odbyło się spotkanie zarządu PGZ z przedstawicielami ZZPE. Związkowcy zostali wtedy zapewnieni, że nie ma programu konsolidacji Grupy ani programu Centrum Usług Wspólnych. Niespełna trzy tygodnie później zarząd PGZ powołał komitet ds. wdrożenia centralizacji w Grupie PGZ. Podjął decyzję o likwidacji w spółkach PGZ komórek odpowiedzialnych za proces wyboru dostawców i obsługi prawnej i uruchomił procedurę zwolnień w spółkach i przejmowania pracowników tych komórek do Centrali PGZ bez jakiegokolwiek uzasadnienia.

Stanisław Janas, przewodniczący Federacji ZZ „Przemysł Specjalny” stwierdził wówczas: „Takie działanie zarządu PGZ traktujemy jako złamanie podstawowej zasady zaufania do partnera społecznego i zerwanie dialogu”. Stanowczość związkowców spowodowała, że zarząd PGZ zawiesił konsolidację spółki. Zapowiedział jednak, że plany dalszych działań w sprawie Centrum Usług Wspólnych będą przekazane po spotkaniu w drugiej połowie września.

ZZPE odpowiada: Akcja protestacyjna trwa nadal!