Adam Olejnik: „Doceniamy to, jak obecny zarząd podszedł do strony społecznej w trakcie sporu. "PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarły porozumienie ze związkami zawodowymi elektrowni Bełchatów. 

Spór dotyczył stosowania przepisów zbiorowego prawa pracy. Proces porozumienia przyśpieszył otwarcie nowego dialogu społecznego w grupie PGE. „Pracodawca jest od tego, żeby stworzyć odpowiednie warunki pracy, które będą też przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery. W zamian oczekujemy oddania i owocnej pracy nad najważniejszymi wyzwaniami w obydwu liniach biznesowych oraz innych spółkach grupy. Taki obowiązek nakładają na nas podpisane w maju porozumienia” – powiedział wiceprezes PGE, który operacyjnie nadzoruje pracę powołanego w maju 2018 r. Departamentu Dialogu i Relacji Społecznych w centrum korporacyjnym PGE. Porozumienie zostało podpisane 29 czerwca, lecz PGE GiEK poinformował o tym pięć dni później.

„Wszystkie postawione kwestie zostały wyjaśnione i nie stanowią przedmiotu rozbieżności oraz że nie trwa żaden spór zbiorowy w tym zakresie” – tak brzmi oficjalne oświadczenie stron konfliktu.

W rozmowach obok swoich społecznych partnerów czynnie brali udział związkowcy zrzeszeni w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Wspólnie ze swoimi kooperantami wypertraktowali  zawarcie szeregu porozumień regulujących sferę uprawnień pracowniczych i związkowych. Prócz tego przedstawiciele związków zawodowych wynegocjowali między innymi 1500zł dodatku wakacyjnego oraz podwyżki dla pracowników, które wejdą w życie już od pierwszego lipca.

Sukcesem związkowców są również podwyżki, które obejmą spółki bezpośrednio współpracujące z kopalnią i elektrownią. Pracownicy tych zakładów dostaną nie mniej niż po 150zł podwyżki, lecz ich dokładna kwota będzie zależała od sytuacji finansowej danej firmy.

Zarząd PGE zaakceptował również możliwość spotkań kwartalnych ze związkowcami. „Doceniamy to, jak obecny zarząd podszedł do strony społecznej w trakcie sporu. Cieszy nas fakt, że będziemy mogli się spotykać z zarządem PGE raz na kwartał i omawiać bieżące sytuacje i problemy pracowników.” - powiedział Adam Olejnik przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Odkrywka”.

Przewodniczący „Odkrywki” w rozmowie wspomniał o drugim istotnym problemie. „Mamy już decyzje środowiskową. Czekamy z niecierpliwością na koncesje w spawie otwarcia kopalni w Złoczewie.Pokłady węgla w obecnych odkrywkach kurczą się w zastraszającym tempie.” zauważył.

„Zagwarantowanie spokoju społecznego powinno być priorytetem dla każdego pracodawcy. My to rozumiemy i dlatego tak ważne jest dla nas każde wypracowane porozumienie, których w okresie mojej kadencji podpisaliśmy łącznie ponad 200” oświadczył Sławomir Zawada prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Gratulujemy wszystkim organizacjom związkowym PGE solidarnego a tym samym skutecznego działania.


Na zdjęciu: Adam Olejnik, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Odkrywka”

                                                                                                                                                                                        

Łukasz Mycka